Aktuální informace pro rodiče

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017.
Uchazeč s registračním číslem
114 byl přijat
202 byl přijat
112 byl přijat
201 byl přijat
107 byl přijat
103 byl přijat
115 byl přijat
113 byl přijat
102 byl přijat
301 byl přijat
106 byl přijat
105 byl přijat
108 byl přijat
109 byl přijat
104 byl přijat
101 byl přijat
111 byl přijat
110 byl přijat
116 byl přijat

 

František Klapal, ředitel školy
Originál rozhodnutí zde.

 

Naše škola je zapojena do těchto projektů: