Aktuální informace pro rodiče

SBĚR PAPÍRU

SBĚR PAPÍRU se koná v úterý 26. září 2017 od 7:30 do 15:00 hodin na parkovišti za mostem.

Prosíme roztřiďte papír zvlášť noviny a časopisy a karton a ostatní papír. Děkujeme.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Oznamuji všem zákonným zástupcům žáků, že dne 29. září 2017 vyhlašuji ŘEDITELSKÉ VOLNO. Důvodem je technická údržba školy.

Škola, školní družina, oddělení MŠ v budově školy a školní jídelna budou uzavřeny. Obědy žákům základní školy budou odhlášeny.

Provoz mateřské školy Komenského 365 bez omezení. 

Děkuji

František Klapal, ředitel školy.

Informace ze školní jídelny

Informace k provozu a platbám jste obdrželi na konci školního roku.

Informace MŠ

Informace ZŠ

Platby na stravné za říjen zasílejte na nový účet: 279937967/0300 nejpozději do 25. září 2017.

Platby na školné MŠ za září zasílejte na starý  účet: 180937369/0300 v průběhu září 2017.

Sledujte prosím tyto stránky a email uvedený v přihlášce ke stravování pro další informace.

Vyzývám ty strávníky, kteří jsou přihlášeni ke stravování od začátku školního roku a dosud neuhradili stravné, aby tak učinili neprodleně.

Informace můžete získat na sjdoudleby@seznam.cz nebo volejte na mobil: 734836814   - vedoucí jídelny paní Andrea Lušková, v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hodin.          

 

František Klapal

smiley

Naše škola je zapojena do těchto projektů: