Aktuální informace pro rodiče

Zahájení školního roku 2016/2017

1. 9. 2016:

Žáci 1. ročníku se shromáždí v 8:00 hodin před hlavním vchodem do školy. Žáci 2. - 9. ročníku vstoupí do školy v 7:45 vchodem ze dvora přes šatny. Vyučování bude trvat 1 vyučovací hodinu. Pro přihlášené strávníky je ve školní jídelně připraven od 8:50 hod oběd.

Vyučování v pátek 2. 9. probíhá dle rozvrhu celé dopoledne.

 

Naše škola je zapojena do těchto projektů:

 

Vážení občané, rodiče,
dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako jeden z podkladů při tvorbě místního akčního plánu ve vzdělávání.
Děkujeme za Váš čas
Kliknutím na odkaz níže se vám otevře dotazník k vyplnění.
https://docs.google.com/forms/d/1xf0tt41oUh2Bo_GH44FVHNEhSN8R6DTWQCOtAEZV6qU/viewform