Aktuální informace pro rodiče

Uzavření mateřské školy

Mateřská škola je v době letních prázdnin uzavřena od 7. července do 13. srpna 2017.

Školné za měsíce červenec a srpen se hradí pouze jedenkrát 300,- Kč. Stravné a školné za děti docházející o prázdninách bude odepsáno z přeplatku stravného. Případný nedoplatek bude vybrán do konce srpna v MŠ.

Platby od září budou hrazeny novým způsobem. Informace jste získali v MŠ. Budou aktuálně zveřejněny i zde.

Sledujte tyto stránky.

S přáním pěkné dovolené

František Klapal, ředitel školy

 

Naše škola je zapojena do těchto projektů: