Aktuální informace pro rodiče

Naše škola je zapojena do těchto projektů:

 

Vážení občané, rodiče,
dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako jeden z podkladů při tvorbě místního akčního plánu ve vzdělávání.
Děkujeme za Váš čas
Kliknutím na odkaz níže se vám otevře dotazník k vyplnění.
https://docs.google.com/forms/d/1xf0tt41oUh2Bo_GH44FVHNEhSN8R6DTWQCOtAEZV6qU/viewform