Aktuální informace pro rodiče

Informace ze školní jídelny

Upozorňuji na změnu v odhlašování strávníků: je nutné na dobu nepřítomnosti dítěte ve škole stravu odhlásit pouze prostřednictvím aplikace strava.cz (viz vnitří řád školní jídelny). 

Sledujte prosím tyto stránky a email uvedený v přihlášce ke stravování pro další informace.

Informace můžete získat na sjdoudleby@seznam.cz nebo volejte na mobil: 734836814   - vedoucí jídelny paní Andrea Lušková, v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hodin.          

František Klapal

smiley

Naše škola je zapojena do těchto projektů: